รีวิว 5 ดาวจากผู้ใช้จริง
ส่งฟรีเมื่อช้อปขั่นต่ำ ฿ 2,000
พบกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
รับรองคุณภาพ
CBG and CBD Oil 5% plus 5% (น้ำมัน CBG และ CBD 5% บวก 5%)

CBG and CBD Oil 5% plus 5% (น้ำมัน CBG และ CBD 5% บวก 5%)

Regular price 2,770.00 ฿ Price Per Mg

Zero THC*

GMO Free

7 Step Test

KEY BENEFITS

 • 500mg CBG & 500mg CBD
 • 0.0% THC guaranteed
 • Organic MCT carrier oil
 • 100% vegan – derived from certified hemp
 • Third-party lab tested

ประโยชน์ที่สำคัญ

 • CBG 500mg และ CBD 500mg
 • รับประกัน THC 0.0%
 • น้ำมันนำพา MCT ออแกนิก
 • มังสวิรัติ 100% - มาจากกัญชาที่ผ่านการรับรอง
 • ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สาม

PRODUCT OVERVIEW

Our CBD + CBG oil gives you all the wellness benefits of full plant extraction, plus the added benefits of CBG.

Combining CBD and CBG into one product creates the “entourage effect”. This means each active component combines to boost the oil’s natural properties and increases the benefits of the CBD.

As with all our CBD oils, it is guaranteed to be THC free and uses only organic carrier oil. And all our ingredients have been extensively third party tested and certified.

Our Certificate of Analysis can be found here.

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

น้ำมัน CBD + CBG ของเราให้คุณประโยชน์ด้านสุขภาพ สกัดขึ้นจากพืชเต็มต้น ทั้งยังเพิ่มประโยชน์ต่างๆจาก CBG เข้าในตัวน้ำมัน

การผสมผสาน CBD และ CBG เข้าไว้ในผลิตภัณฑ์เดียวกันนั้นได้ให้เกิด "เอ็นทูราจน์เอฟเฟกต์" ซึ่งหมายความว่าส่วนประกอบที่แต่ละชนิดจะรวมกันเพื่อเพิ่มคุณสมบัติตามธรรมชาติของน้ำมันและเพิ่มคุณประโยชน์ของ CBD

เช่นเดียวกับน้ำมัน CBD ของเรารับประกันได้ว่าปราศจาก THC และใช้เฉพาะน้ำมันนำพาออแกนิกเท่านั้น ทั้งนี้ส่วนผสมทั้งหมดของเราได้รับการทดสอบและรับรองโดยบุคคลที่สามอย่างกว้างขวาง

WHAT IS CBG?

Whilst most people are familiar with CBD, many are still discovering the benefits of CBG. Cannabigerol (CBG) is one of the 120 cannabinoids that have been found in the cannabis plant. Often referred to as the ‘Mother’ cannabinoid because most of the other cannabinoids start as CBG and are converted at the later stages of the growth into, for example CBD. It’s more difficult to harvest and extract CBG due to this conversion process, because if you harvest too late the plant will have already started converting into other compounds.

The addition of CBG reacts directly with both the CB1 and CB2 receptors to create a more direct effect to the systems and a more potent formula.

CBG คืออะไร?

ในขณะที่คนส่วนใหญ่คุ้นเคยกับ CBD แต่หลายๆคนกำลังเริ่มค้นพบประโยชน์ของ CBG มากยิ่งขึ้น โดย Cannabigerol (CBG) เป็นหนึ่งใน 120 Cannabinoids ที่พบได้จากต้นกัญชา มักเรียกกันว่า cannabinoid "Mother" เนื่องจาก Cannabinoids อื่น ๆ ส่วนใหญ่เริ่มต้นจากการเป็น CBG และค่อยๆเติบโตเป็น CBD ในระยะเวลาต่อมา ด้วยกระบวนการแปรสภาพข้างต้นทำให้การเก็บเกี่ยวและสกัด CBG ทำนั้นเป็นเรื่องยากเพราะหากคุณทำการเก็บเกี่ยวช้าเกินไปพืชจะเริ่มเปลี่ยนสภาพเป็นสารประกอบประเภทอื่นแทน การเพิ่ม CBG จะทำปฏิกิริยาโดยตรงกับทั้งตัวรับ CB1 และ CB2 เพื่อสร้างผลโดยตรงต่อระบบและสูตรที่มีศักยภาพมากขึ้น

HOW MUCH SHOULD I TAKE?

This differs with each person, taking into account weight, height, and reasons for taking the oil. Initially, we recommend taking 2-5 drops per use and a maximum of 35 drops per day.

One drop contains approx. 2mg CBD and 2mg of CBG – the FSA maximum daily dose CBD is 70mg. Following this guidance, you can then manage daily dosage based on what works best for you, including combining with other CBD products.

Not suitable for pregnant or lactating women. If you have a pre-existing medical condition or take prescribed medication, ask a medical professional before use.

ทานเท่าไหร่?

การใช้แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล โดยคำนึงถึงน้ำหนักส่วนสูงและเหตุผลในการทานน้ำมัน ในขั้นต้นเราแนะนำให้ใช้ 2-5 หยดต่อการใช้และสูงสุด 35 หยดต่อวัน

หนึ่งหยดประกอบด้วย CBD 2mg และ CBG 2mgโดยประมาณ- FSA ปริมาณสูงสุดที่ใช้ CBDได้ต่อวันคือ 70 มก. โปรดทำตามคำแนะนำนี้จากนั้นคุณสามารถจัดการปริมาณประจำวันได้ด้วยตนเอง ตามแต่ปริมาณไหนส่งผลได้ดีที่สุดต่อตัวคุณ ทั้งนี้คุณยังสามารถใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ CBD อื่นๆได้

ไม่เหมาะสำหรับสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตร หากคุณมีอาการป่วยอยู่ก่อนแล้วหรือทานยาตามที่แพทย์สั่งให้ปรึกษาแพทย์ก่อนใช้

HOW DO I TAKE?

Simply use the pipette to place the desired number of drops under your tongue, leaving the oil for one minute before swallowing. Please remember – a drop is not the entire pipette, but a single droplet of liquid.

ทานอย่างไร?

ง่ายๆเพียงใช้ปิเปตหยดน้ำมันลงใต้ลิ้นตามจำนวนที่ต้องการ ทิ้งน้ำมันไว้ 1 นาทีก่อนกลืน โปรดระวังว่า 1 หยดไม่ใช่ปิเปตทั้งหมด แต่เป็นของเหลวหยดเดียว

INGREDIENTS

 • Organic Medium Chain Triglyceride (MCT) Oil
 • CBG (5%)
 • CBD Oil (5%)

ส่วนผสม

 • น้ำมันMCTออแกนิก
 • CBG (5%)
 • น้ำมัน CBD (5%)

NUTRITONALS

Nutritional values

Amount per drop

%NRV

CBD

2mg

N/A

CBG

2mg

N/A

WHY CHOOSE NATURECAN?

Grown and extracted in the USA, our CBD and CBG meets the highest standards and is fully compliant under state law – for complete peace of mind when it comes to quality and safety. Utilising whole-plant extraction means we filter out all unnatural substances to maximise the concentration, with 0% THC guaranteed. And each and every product is third-party lab tested for certified quality, every time.

ทำไมต้องเลือก NATURECAN

ปลูกและสกัดในสหรัฐอเมริกา CBD และ CBG ของเราเป็นไปตามมาตรฐานสูงสุดและเป็นไปตามกฎหมายของรัฐอย่างสมบูรณ์ - เพื่อความอุ่นใจในเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย การใช้การสกัดทั้งต้นหมายความว่าเรากรองสารที่ไม่ได้มาจากธรรมชาติทั้งหมดออกเพื่อเพิ่มความเข้มข้นสูงสุดโดยรับประกัน THC 0% และทุกผลิตภัณฑ์ผ่านการทดสอบในห้องปฏิบัติการของบุคคลที่สามเพื่อรับรองคุณภาพทุกครั้ง

CBG and CBD Oil 5% plus 5% (น้ำมัน CBG และ CBD 5% บวก 5%) Reviews