รีวิว 5 ดาวจากผู้ใช้จริง
ส่งฟรีเมื่อช้อปขั่นต่ำ ฿ 2,000
พบกับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
รับรองคุณภาพ
2.5% CBD Oil – Small Pet

2.5% CBD Oil – Small Pet

Regular price 925.00 ฿

Zero THC*

GMO Free

7 Step Test

Key benefits

  • Non-toxic, pet-safe CBD oil
  • Made with 100% natural ingredients
  • Zero THC guaranteed
  • 100% vegan – derived from certified hemp
  • Third-party lab tested

Product overview

Combining only quality cannabidiol (CBD) with hemp seed oil and natural spearmint flavouring, our 2.5% CBD oil delivers a clean and convenient way to improve the quality of life for your furry best friend.

With extensive third-party testing, and free from harmful toxins, we guarantee our CBD is completely safe for your pet – created using only 100% natural ingredients with zero THC.

Whatever type of dog or cat you have, with natural anti-inflammatory properties1 and proven effects on mood, sleep and pain control2, CBD is the perfect choice for all kind of pet worries – from aging pet issues to those who struggle with loud sounds and being home alone.

Plus, it’s pain-free and easy to take. Oils are the ideal way to let your pet benefit from CBD – just a quick drop or two, depending on dosage, to deliver the CBD your animal needs.

Our Certificate of Analysis can be found here.

2.5% CBD Oil – Small Pet Reviews